Urbárska spoločnosť Jakovany

Orgány spoločnosti

Výbor Urbárskej spoločnosti Jakovany

  1. Michal Dujava - predseda spoločnosti
  2. Mgr. Mário Klohna - podpredseda
  3. Vladimír Chovan - člen
  4. Michal Kašper - člen
  5. Marián Dujava - člen

Dozorná rada Urbárskej spoločnosti Jakovany

  1. Štefan Blaščák
  2. Marta Havrillová
  3. Jozef Krajčír