Urbárska spoločnosť Jakovany

Kontakt

E-mail: urbarjakovany@centrum.sk
Názov: Urbárska spoločnosť Jakovany, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Drienica 71
Deň vzniku: 1. 2. 2001
Právna forma: pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou