Urbárska spoločnosť Jakovany

Aktuality

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakovany
oznamuje všetkým svojím členom, že podiely za rok 2021 budú vyplácané dňa 3. júla 2022 v čase od 14.00 do 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Ak máte záujem o poslanie podielov na váš účet, čím skôr nám oznámte číslo vášho účtu, ak ste to doteraz ešte neurobili.

S pozdravom
Výbor Urbárskej spoločnosti

Valné zhromaždenie 2022

Dňa 30. 4. 2022 sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Prezentovalo sa 126 vlastníkov, čo znamenalo 56.15 % hlasov známych vlastníkov.

Valné zhromaždenie 2021

Nebolo zvolané pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu.

Valné zhromaždenie 2020

Dňa 12. 9. 2020 sa za dodržania nariadených hygienických podmienok uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Na valnom zhromaždení bolo schválené vecné bremeno na vybudovanie vodovodu, kanalizácie a plynovodu v prospech obce Pečovská Nová Ves, ďalej zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodného potrubia v prospech obce Jakovany. Okrem toho bolo na valnom zhromaždení schválené aj presunutie zisku z roku 2019 do rezervného fondu.

Nárok na palivové drevo za rok 2018

pdfNárok na palivové drevo za rok 2018

Valné zhromaždenie 2019

Dňa 11. 5. 2019 sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Prezentovalo sa 128 vlastníkov, čo znamenalo 51.43 % hlasov.

Valné zhromaždenie 2018

Dňa 17. 3. 2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Prezentovalo sa 114 vlastníkov, čo znamenalo 51.41 % hlasov. Na valnom zhromaždení prebehli voľby do orgánov pozemkového spoločenstva. V ďalšom volebnom období výbor pokračuje v pôvodnom zložení, do dozornej rady boli zo štyroch kandidátov zvolení traja: Štefan Blaščák, Marta Havrillová a Jozef Krajčír.

Valné zhromaždenie 2017

Dňa sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Zúčastnilo sa ho 50,84 % známych vlastníkov.

Valné zhromaždenie 2016

Dňa sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Zúčastnilo sa ho 53,40 % známych vlastníkov.

Valné zhromaždenie 2015

Dňa sa na valnom zhromaždení zúčastnilo 114 urbárnikov, čo predstavuje 53,84 % známych vlastníkov.

Valné zhromaždenie 2014

Dňa sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Účasť bola veľmi dobrá, zúčastnilo sa ho 71,52 % známych vlastníkov (veľa splnomocnených), čo sa odzrkadlilo aj na dobe prezentácie - trvala takmer 2 hodiny. Návrh zmluvy aj ostatné body boli schválené.