Urbárska spoločnosť Jakovany

Aktuality

Nárok na palivové drevo za rok 2018

pdfNárok na palivové drevo za rok 2018

Valné zhromaždenie 2019

Dňa 11. 5. 2019 sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Prezentovalo sa 128 vlastníkov, čo znamenalo 51.43 % hlasov.

Valné zhromaždenie 2018

Dňa 17. 3. 2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Prezentovalo sa 114 vlastníkov, čo znamenalo 51.41 % hlasov. Na valnom zhromaždení prebehli voľby do orgánov pozemkového spoločenstva. V ďalšom volebnom období výbor pokračuje v pôvodnom zložení, do dozornej rady boli zo štyroch kandidátov zvolení traja: Štefan Blaščák, Marta Havrillová a Jozef Krajčír.

Valné zhromaždenie 2017

Dňa sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Zúčastnilo sa ho 50,84 % známych vlastníkov.

Valné zhromaždenie 2016

Dňa sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Zúčastnilo sa ho 53,40 % známych vlastníkov.

Valné zhromaždenie 2015

Dňa sa na valnom zhromaždení zúčastnilo 114 urbárnikov, čo predstavuje 53,84 % známych vlastníkov.

Valné zhromaždenie 2014

Dňa sa uskutočnilo valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Jakovanoch. Účasť bola veľmi dobrá, zúčastnilo sa ho 71,52 % známych vlastníkov (veľa splnomocnených), čo sa odzrkadlilo aj na dobe prezentácie - trvala takmer 2 hodiny. Návrh zmluvy aj ostatné body boli schválené.